Cruiser Class 1 & 2 Thursday 1st September 2022

Start: Pile House Start @ 12:05

Rubber Ball (Formerly Greenward)(S)
CROW (P)
PINTO (S)
INNER CROUCH (P)
HOLLIWELL (P)
INNER CROUCH (P)
HOLLIWELL (P)
INNER CROUCH (P)
Finish: Pile House

 

Cruiser Class 5 Thursday 1st September 2022

Start: Pile House Start @ 12:10

Rubber Ball (Formerly Greenward)(S)
CROW (P)
PINTO (S)
INNER CROUCH (P)
HOLLIWELL (P)
INNER CROUCH (P)
HOLLIWELL (P)
INNER CROUCH (P)
Finish: Pile House

 

Cruiser Class 6 Thursday 1st September 2022

Start: Pile House Start @ 12:15

Rubber Ball (Formerly Greenward)(S)
CROW (P)
PINTO (S)
INNER CROUCH (P)
HOLLIWELL (P)
INNER CROUCH (P)
Finish: Pile House

 

RS Elite Thursday 1st September 2022

Start: BSC Line @ 12:20

CLIFF (P)
CROSSRAIL 1 (P)
CLIFF (P)
CROSSRAIL 1 (P)
CLIFF (P)
CANEWDON (P)
Finish: BSC Line

International Dragon Thursday 1st September 2022

Start: BSC Line @ 12:25

CLIFF (P)
CROSSRAIL 1 (P)
CLIFF (P)
CROSSRAIL 1 (P)
CLIFF (P)
CANEWDON (P)
Finish: BSC Line

 

Squib Thursday 1st September 2022

Start: BSC Line @ 12:40

CLIFF (P)
CROSSRAIL 1 (P)
CLIFF (P)
CROSSRAIL 1 (P)
Finish: BSC Line

 

R.C.O.D Thursday 1st September 2022

Race 1

Start: BSC Line @ 13:05

CLIFF (P)
CANEWDON (P)
Finish: BSC Line

Race 2

Start: BSC Line @ ASAP

CLIFF (P)
CANEWDON (P)
Finish: BSC Line

 

 

R.B.O.D Thursday 1st September 2022

Start: BSC Line @ 13:10

CLIFF (P)
CANEWDON (P)
CLIFF (P)
CANEWDON (P)
Finish: BSC Line

 

 

E.C.O.D Thursday 1st September 2022

Start: BSC Line @ 13:15

CLIFF (P)
CANEWDON (P)
CLIFF (P)
CANEWDON (P)
Finish: BSC Line